نمایش منابع دیجیتال نمایش منابع دیجیتال

« بازگشت

پایگاه اطلاعاتی رایگان فارسی

مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه

معرفی کارمندان معرفی کارمندان

مدیر کتابخانه

دکتر داود اخضری

مسئول خدمات فنی و فهرستنویسی و کتابخانه دیجیتال

پری محمدی

مسئول خدمات فنی و فهرستنویسی

معصومه نوروزی

کارشناس بخش امانت و مسئول بخش مرجع

علی شریفی

کارشناس بخش امانت و مسئول مجلات

سید مهدی موسوی

کارشناس بخش امانت و مسئول بخش مرجع و مجلات

فاطمه شفيعي