معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه


دانشگاه ملاير در سال 1370 با عنوان دانشكده تربيت دبير ملاير با پذيرش 30 دانشجو در رشته علوم تربيتي كار خود را آغاز نمود و در سال 1379 به مجتمع آموزش عالي ملاير تبديل شد.  اين مجتمع در سال 1384 به دانشگاه ملاير ارتقاء پيدا نمود. پس از آن با تلاش وكوشش مسئولين دانشگاه روند تكميل پروژه ساختمان اصلي دانشگاه كه در آن زمان حدود 15 سال از شروع آن مي گذشت در مقايسه با سال هاي گذشته شتاب بيشتري يافت و سر انجام پس از گذشت 16 سال انتظار مردم فرهيخته ملاير، پايان يافت و در روز 21 آبان ماه سال 1386 سايت جديد دانشگاه ملاير با حضور دكتر حداد عادل رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي افتتاح گرديد. تعداد رشته هاي موجود در اين مجموعه از بدو تاسيس تا سال 1385 تنها 7 رشته شامل 4 رشته در مقطع كارداني و 3 رشته در مقطع كارشناسي بود كه با اهتمام مسئولين به توسعه همه جانبه اين مجموعه تلاش هاي فراواني براي اخذ مجوز تاسيس رشته هاي جديد آغاز گرديد كه نتيجه اين تلاش ها به اخذ مجوز تاسيس 47  رشته تحصيلي جديد شامل 6  رشته در مقطع دكتري ، 17 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و 24 رشته در مقطع كارشناسي گرديد. هم اكنون حدود6000 دانشجو در 54  رشته درقالب شش دانشكده عمران و معماري، فني و مهندسي، منابع طبيعي و محيط زيست، علوم پايه، ادبيات و علوم انساني و دانشكده كشاورزي مشغول به تحصيل ميباشند.

شايان ذكر است اين دانشگاه داراي دو پژوهشكده نانو و پژوهشكده انگور و كشمش نيز مي باشد.

روساي دانشگاه از بدو تاسيس تا كنون:

  1. 1-       دكتر حسن زمانيان ( 1384 تا 1389)
  2. 2-       دكتر بهمن اماني (1389 تا 1393)
  3. 2-       دكتر بهمن حیاتی (1393 تا کنون)