انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

درباره ما صفحه اصلی

درباره ما

Prof. Jane Applegate Phd.

دانشگاه ملاير در سال 1370 با عنوان دانشكده تربيت دبير ملاير با پذيرش 30 دانشجو در رشته علوم تربيتي كار خود را آغاز نمود و در سال 1379 به مجتمع آموزش عالي ملاير تبديل شد.  اين مجتمع در سال 1384 به دانشگاه ملاير ارتقاء پيدا نمود. پس از آن با تلاش وكوشش مسئولين دانشگاه روند تكميل پروژه ساختمان اصلي دانشگاه كه در آن زمان حدود 15 سال از شروع آن مي گذشت در مقايسه با سال هاي گذشته شتاب بيشتري يافت و سر انجام پس از گذشت 16 سال انتظار مردم فرهيخته ملاير، پايان يافت و در روز 21 آبان ماه سال 1386 سايت جديد دانشگاه ملاير با حضور دكتر حداد عادل رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي افتتاح گرديد.

ادامه مطلب ...