کتابخانه دانشگاه ملایر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‌ دی‌ .اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ری‌ دی‌.اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍خ‍ت‌اف‍زار
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ورد م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌
اص‍ف‍ه‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ران‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌ وق‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌
زای‍ورت‌، ل‍وت‍ار
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌
م‍ص‍دری‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۹-
ک‍ری‍زی‍گ‌، اروی‍ن‌
ن‍وروزی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۵۱-
رض‍ای‍ی‌، ل‍ی‍لا
ک‍رز، دای‍ان‌
ن‍وران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍ب‍اری‍ه‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷-
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ه‍ج‍ت‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۴-
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
ص‍ارم‍ی‌ راد، ت‍ورج‌، ۱۳۳۴-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ی‍ش‍ه‌
ک‍اش‍ف‍ان‌ م‍ج‍د
دان‍ش‌ پ‍رور
س‍ت‍ای‍ش‌
ن‍گ‍اه‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ن‍ی‍ک‌ ف‍رج‍ام‌
چ‍ک‍اوک‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ج‍م‍ال‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
آه‍ن‍گ‌
پ‍روی‍ن‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ش‍ه‍ور
ف‍خ‍ر دی‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
نامی ، محمدرضا ؛  تهران آهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ن۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام فلش [ MX ام .ایکس ]ساده ترین روش یادگیری طراحی صفحات زیبا و قدرتمند وب
نوروزی ، پیمان ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۸۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت رایانه کار درجه ۱
جباریه ،علیرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ص۸آ۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی سخت افزار کامپیوترهای شخصی ( راهنمای خرید و مونتاژ - نصب و راه اندازی - ارتقا و نگهداری - تعمیر و عیب یابی )قابل استفاده ...
صارمی راد، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ص۲ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری واژه پرداز[ Microsoft word XP مایکرو سافت ورد ایکس پی ]
کرز، دایان ؛  تهران ستایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌ک۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
[ (inux Redhat (FedoraLلینوکس ردهت ( فیدورا)
مصدری ، محمد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر :مونتاژ، ارتقاء و تعمیر تا کامپیوترهای پنتیوم ۴ قابل استفاده دانشجویان رشته های کامپیوتر
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ش۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ 3D MAX 7 تری دی .مکس ۷]
مولاناپور، رامین ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۸۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محموعه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ریاضیات
یعقوبی فر، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران کاشفان مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۶۷‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کنکور جامع مهندسی کامپیوتر( کاردانی به کارشناسی )
فرامرزی ، محمدتقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۱۶‌ک۹۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام [ 3DS Max 7تری دی .اس .مکس ۷]
شرکت دیسکریت لاجیک ؛  تهران بیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ش۴‌خ۸۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سگ ولگرد
هدایت ، صادق ؛  تهران نیک فرجام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سه قطره خون
هدایت ، صادق ؛  تهران نیک فرجام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان =MANAGING YOUR TIME
زایورت ، لوتار ؛  قم نشر جمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ز۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احکام و استفتائات بهداشتی و پزشکی :مطابق با فتاوای حضرت آیت الله محمدتقی بهجت
بهجت ، محمدتقی ، ۱۲۹۴- ؛  قم موسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصفهان نصف جهان
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌ص۷۶‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اون یکی روز جز من داشت ( مجموعه شعر)
حیدرزاده ، مریم ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌ف‌لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دورنمایی از طب اسلامی
نورانی ، مصطفی ؛  قم فخر دین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریشه در عشق
رضایی ، لیلا ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۵‬,‭‌ض۲۴۶۶ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9