کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل
عباس نژاد، رمضان ، ۱۳۴۵- ؛  [بابل ] علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ع۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [0002 lecxE tfosorciMمایکروسفات اکسل ۲۰۰۰]
تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی (lecxEاکسل )
صفایی ، علی ، ۱۳۲۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک